Vi deler ut 5000 gratis tegne- og malehefter til barnehagene i Tromsø

Grafisk bransje har lyst til å gjøre noe ekstra for lokalsamfunnet, og da gjør vi det vi er best på: Lager trykksaker av høy kvalitet. 
— Gratis til alle barnehager